"For EHS BY EHS" עברית

  האתר "בשביל רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה"  -  חנות אינטרנטית המכילה מוצרים וכלים להתמודדות עם רגישות לקרינה ועם חשיפה לקרינה - משלוחים לכל הארץ - ליווי והנחיה צמודים 
www.4EHSByEHS.co.il 

האתר הזה מיועד לקהל הלקוחות העולמי שלנו והוא כתוב ברובו באנגלית. מאז הקמנו את אתר זה, האתר שירת, בכמה דפים פשוטים יחסית, גם את קהל הלקוחות הישראלי שלנו. כעת, לאחר חודשים של עבודה האתר "בשביל רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה" החדש בעברית מוכן. באתר "בשביל רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה" החדש נציע יותר פרטים בעברית על כל מוצר ושירות וכן מחירים הכוללים מע"מ לנוחייות הקוראים והקונים בארץ. אנו מקווים כי האתר החדש שלנו יאפשר לכם למצוא ולקנות בקלות רבה את ציוד מדידת ומיגון הקרינה שלכם וכן להזמין שירותים בתחום. גם האתר החדש "בשביל רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה" נבנה להיות פשוט ואינפורמטיבי. 
תודה על התמיכה! 
עמיר ב. מנהל האתר.

עבור רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה